Sieviešu skrējiens 2019
Nolikums
NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM.
Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību.
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. LAIKS. VIETA. ORGANIZATORI.
Sieviešu skrējiens
2019.gada 25.Maijā, Mežaparks (Rīga).
Sacensības organizē biedrība Baltic Events.

2. DISCIPLĪNAS
5km skriešana, nūjošana, iešana (arī ar mazuļu ratiņiem) ar vai bez laika kontroli
10km skriešana, nūjošana, iešana ar vai bez laika kontroli
2km skrējiens (2 dalībnieku komanda) bez laika kontroles
Bērnu skrējieni 200 – 1000 m bez laika kontroles
Mazuļu rāpošana

3. SACENSĪBU PROGRAMMA
Sieviešu skrējiena pasākuma programma*

9:00 – Reģistrācija
11:00 – Pasākuma atklāšana
11:15 – Bērnu rāpošanas sacensības
12:00 – Bērnu skrējiens
13:00 – 2km skrējiens
13:40 – 5km skrējiens
14:40 – 10km skrējiens
16:00 – Apbalvošana

*pasākuma programma iespējamas izmaiņas

4. TRASE. STARTS. FINIŠS.
Tiks papildināts

5. DALĪBNIECES.
2km, 5km un 10km distancē var piedalīties ikviena sieviete vai meitene bez vecuma ierobežojuma, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.
Bērnu skrējienā var piedalīties zēni un meitenes vecumā no 2 līdz 12 gadiem.

6. REĢISTRĒŠANĀS.
Internetā: sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski pasākuma mājas lapā www.sieviesuskrejiens.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 23.05.2019 plkst. 23:59.
Sportland veikalos: no 15.01.2019 sacensībām iespējams reģistrēties aizpildot reģistrācijas anketu Sportland veikalos visā Latvijā. Reģistrācija tiks slēgta 23.05.2019 plkst. 22.00.
Sacensību dienā: 25.05.2019 par paaugstinātu dalības maksu sacensībām varēs pieteikties sacensību vietā Mežaparkā, reģistrācijas teltī.
Reģistrējoties un veicot dalības apmaksu, visiem dalībniekiem obligāti jāakceptē sacensību nolikums, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.
Reģistrācija Mazuļu rāpošanas sacensībām notiks pasākuma dienā uz vietas.

7. DALĪBAS MAKSA.

Periods

2km (1+1)

5km, skriešana, iešana, nūjošana

10km, skriešana, iešana, nūjošana

Bērnu skrējiens

Krekli

05.02.2019. – 15.02.2019.

6

6

7

3

14,95

16.02.2019. – 14.03.2019.

8

9

10

4

14,95

15.03.2019. -16.05.2019. 

10

10

11

5

19,95

17.05.2019. – 24.05.2019.

12

12

14

5

19,95

pasākuma diena

20

20

20

5

19,95

Sacensību krekli – Kreklus ir iespēja iegādāties piesakoties internetā vai pasākumā uz vietas.

Ja dalībniece vēlas skriet ar laika kontroli, 5km un 10km distancēm reģistrācijas laikā tiek piemēroti papildus 2EUR tā brīža cenai.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

8. STARTA KORIDORI.
Katra dalībniece ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam numuram un disciplīnai.

9. SACENSĪBU DOKUMENTI.
Sacensību dokumenti sastāv no dalībnieces numura ar laika kontroles čipu, saspraudēm, informācijas bukleta, sponsoru materiāliem.
Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieki varēs saņemt Sieviešu Skrējiena EXPO*, uzrādot izdrukātu reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu, vai personu apliecinošu dokumentu.
*EXPO vieta tiks precizēta.
Tie dalībnieki, kas reģistrēsies EXPO laikā, starta numurus varēs saņemt uzreiz.
Sacensību numurus uzņēmumu komandām var izņemt viens uzņēmuma pārstāvis, pirms tam iesūtot dalībnieku sarakstu uz e-pastu info@balticevents.lv.
Ja dalībniece pati nevar ierasties uz pasākuma EXPO, numuru var izņemt arī dalībnieces pārstāvis, uzrādot dalībnieces reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu vai apliecinājuma vēstuli, ka dalībniece piekrīt, ka viņas numuru izņem cita persona.

10. STARTA NUMURI.
Dalībnieces startam tiks pielaistas tikai ar oficiālajiem Sieviešu Skrējiena 2019 starta numuriem. Starta numuriem jābūt piestiprinātiem krekla priekšpusē, tiem jābūt labi saskatāmiem. Pēc finiša starta numuri paliek dalībniecēm.

11. VECUMA GRUPAS.

5km skriešana/iešana/nūjošana

Grupas nosaukums Dzimšanas gads
5SJ 2000 un jaunākas
5S 1999 un vecākas

10km skriešana/iešana/nūjošana

Grupas nosaukums Dzimšanas gads
10SJ 2000 un jaunākas
10S 1999 un vecākas

Bērnu skrējiens

Grupas nosaukums

(Meitenes)

Dzimšanas gads Grupas nosaukums

(Zēni)

Dzimšanas gads
SB1 2013 – jaunākas VB1 2013 – jaunāki
SB2 2011 – 2012 VB2 2011 – 2012
SB3 2009 – 2010 VB3 2009 – 2010
SB4  

  

2007 – 2008  

  

VB4  

  

2007 – 2008  

  

12. APBALVOŠANA.
Skriešanā tiek apbalvotas 3 kopvērtējuma labāko rezultātu īpašnieces 5km un 10km distancēs, savukārt iešanā un nūjošanā 3 dalībnieces izlozes kārtībā.
Visi skrējiena dalībnieki uzreiz pēc skrējiena saņem piemiņas medaļu.
Bērnu skrējienu dalībniekiem nenotiek atsevišķa apbalvošana, visi saņem piemiņas medaļas un sponsoru sarūpētas dāvanas.

13. LAIKA KONTROLE.
5km un 10km distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas piestiprināts pie dalībnieču numura.
Bērnu skrējienos un 2km komandu skrējienā netiek veikta laika mērīšana.
14. DALĪBNIEČU DROŠĪBA.
Sacensību laikā sacensību centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieču iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.

15. DISKVALIFIKĀCIJAS.
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieci, ja viņa neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības.
Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieci gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņa nav spējīga turpināt dalību sacensībās.

16. FOTO. VIDEO.
Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Sieviešu Skrējiena 2019 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

17. PRETENZIJAS.
Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 20,- EUR. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 5 dienu laikā pēc to saņemšanas.

NEAPSKATĪTIE GADĪJUMI
Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.